Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Цитата тижня

Погода в Олександрівці
Календар
<>
ПнВтСрЧтПтСбВс
Інформаційні банери
Переклад сайту
Дата Время
Шановні відвідувачі сайту відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області хоче застерегти вас від зараження ваших персональних комп'ютерів шкідливими вірусами, які є не виліковними. Не завантажуйте з інтернета файли, які містять такі розширення файлів, як: .apk, .bat, .bin, .cgi, .cmd, .com, .cpp, .js, .jse, .exe, .gadget, .gtp, .hta, .jar, .msi, .msu, .paf,exe, .pif, .psl, .pwz, .scr, .thm, .vb, .vbe, .vbs, .wsf, .gz. Будьте обачні та обережні.
...
27300, Кіровоградська область, Кропивницький район,
смт.Олександрівка, вул. Незалежності України, 82.
Тел/факс: (05242)3-23-15
Email: [email protected]
Ми в соціальних мережах: Facebook, YouTube

Новини


7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ БЕНЗИНУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бензину

7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі дизельного палалива

6 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПАЛЬНОГО
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі пального

Всі новини

Регламент роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
 Олександрівської районної
державної адміністрації
від 25 квітня 2007 року №276-р
 
 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
відділу освіти Олександрівської районної
державної адміністрації
 
І. Загальні положення
1. Відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом Олександрівської районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та управлінню освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.
2. Відділ освіти – це група структурних підрозділів, які є безпосередніми  організаторами системи освіти в районі.
3. Відділ освіти, в межах визначених повноважень, забезпечує дотримання Конституції України, реалізацію Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про мови”, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінетів Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади в галузі освіти.
4. Відділ освіти райдержадміністрації будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних і районних інтересів, ділового обговорення – вирішення конкретних питань, взаємодіє з депутатськими комісіями районної ради, гласності, відкритості, та врахувані думки батьків, учнів.
5. З метою забезпечення оперативного управління закладами освіти, завідувач районним відділом освіти затверджує розподіл функій між структурними підрозділами, працівниками відділу, координує їх роботу, делегує їм, а також керівникам закладів освіти окремі свої повноваження.
 
ІІ. Структура і апарат відділу освіти
6.            До складу апарату відділу освіти входять начальник, який діє на основі положення про відділ освіти, що затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації та даного регламенту; два спеціалісти з питань освіти повноваження яких визначаються функціональними інструкціями, що затверджуються начальником відділу.
Структурні підрозділи відділу освіти: районний методично-інформаційний кабінет, господарча група, централізована бухгалтерія закладів освіти. Структурні підрозділи відділу освіти входять до відділу за принципом безпосереднього підпорядкування і не є юридичними особами.
7.            Апарат і структурні підрозділи складають загальне поняття - відділ освіти. Відділ освіти здійснює організаційне, юридичне, фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності закладів освіти, контроль за виконанням закладами освіти законів, указів та розпоряджень, рішень та актів законодавчої влади в галузі освіти.
8.            Структурні підрозділи відділу освіти діють відповідно до Положень, що затверджуються наказом по відділу освіти районної державної адміністрації. Обов’язки працівників структурних підрозділів визначаються відповідно до посадових інструкцій та функціональних повноважень, щ розробляються керівниками структурних підрозіділів та затверджуються  начальником відділу освіти.
 
ІІІ. Планування роботи відділу освіти
9.            Практична діяльність відділу освіти організовується, виходячи із затверджених  стратегій соціально-економічного розвитку району, перспективного плану, програми економічного і соціального розвитку району, плану роботи на рік, місяць, тиждень з урахуванням поточного моменту і ситуацій, що складаються у районі.
10.        Планування роботи районного відділу освіти є одним із засобів організаційного  забезпечення діяльності системи освіти в районі і здійснюється відповідно до перспективного, річного, місячного, оперативного планів та планів стурктурних підрозділів відділу. Місячні плани роботи структурних підрозділів відділу освіти складаються їх керівниками і подаються для затвердження начальником відділу освіти до 23 числа кожного попереднього місяця.
11.        Місячні плани роботи відділу складаються спеціалістом відділу освіти на основі планів роботи структурних підрозділів і подаються на завтердження начальнику відділу освіти до 25 числа кожного попереднього місяця. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється спеціалістом відділу освіти, який інформує про виконання плану на апаратній нараді, останньої п”ятниці кожного місяця.
12.        Працівники апарату та керівники структурних підрозділів складають оперативні робочі плани на тиждень, які узгоджуються і координуються їх безпосереднім керівництвом та подаються відповідному працівнику відділу освіти до 12.00 останнього дня тижня для формування зведеного тижневого плану роботи.
13.        Два рази на місяць (п’ятниця 15.00) начальник відділу освіти проводить нараду з керівниками апарату з метою аналізу та підведення підсумків роботи, постановки чергових завдань.
 
ІV. Порядок проведення нарад і семінарів у відділі освіти.
14.        Наради і семінари проводяться начальником відділу освіти, спеціалістами відділу, працівниками районного методичного кабінету згідно з планом роботи, як правило, у першій половині дня, тривалістю не більше 4-х годин.
15.        Перелік  питань, внесених до порядку денного наради та семінарів, коло запрошених визначається за погодженням із начальником відідлу освіти і затверджується ним.
16.        Про час і місце проведення нарад і семінарів повідомляється завчасно, але не пізніше як за два дні до їх проведення, секретарем відділу освіти або працівниками районного методичного каібнету, про що робиться запис в книзі телефонограм.
17.        Керівниками структурних підрозділів відділу освіти завчасно готується план проведення наради та семінарів і необхідні матеріали, ведеться й оформляється короткий протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних.
18.        За результатами розгляду окремих питань на нарадах і семінарах, в разі необхідності, готуються накази по відділу освіти та окремі доручення.
 
V. Підготовка і видання наказів, розпорядженьрайонного відділу освіти
19.        Відповідно до законодавства та в межах повноважень накази та окремі доручення по відділу освіти одноосібно видаються начальником відділу освіти.
20.        За підготовку проектів наказів та окремих доручень відповідають спеціалісти з питань освіти, керівники структурних підрозділів відповідно до розподілу обов’язків. Проекти наказів і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені з коротким викладанням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль. Вони візуються тими, хто їх готував, на звороті останньої сторінки проекту наказу, розпорядження із зазначенням дати.
21.        Підписані накази, розпорядження після розмноження надсилаються за призначенням не пізніше як у триденний строк.
 
VІ. Контрольно-координаційна діяльність районного відділу освіти
22.        Начальник відділу освіти здійснює контроль за виконанням працівниками апарату, структурних підрозділів, закладами освіти законів, указів, розпоряджень та інших актів законодавчої та виконавчої влади в галузі освіти.
23.        Роботу щодо реалізації актів законодавчої та виконавчої влади в галузі освіти організовують особисто працівники апарату, структурних підрозділів згідно з розподілом обов’язків.
24.        Оперативний контроль за діяльністю структурних підрозділів здійснюється начальником відділу освіти.
 
VІІ. Організація та здійснення  контролю у відділі освіти
25.        працівники апарату та його структурних підрозділів особисто готують матеріали по виконанню документів, які перебувають на контролі. Організаційно-технічну роботу щодо здійснення контролю за виконанням документів здійснюють секретар та оператор комп’ютерного набору відділу освіти відділу освіти.
26.        Всі вхідні документи, листи в день їх одержання реєструються і передаються на розгляд начальнику відділу освіти, а в разі відсутності – спеціалісту, який в резолюціях визначає конкретне доручення відповідним працівникам для організації виконання, вказує строки, ставлять свої підписи і дату.
27.        Секретарем відділу документ передається виконавцю під розписку; в реєстраційну картку переноситься резолюція, кому і коли передано документ; оператор комп’юретрного набору стежить за своєчасним його виконанням.
28.        На виконання резолюцій на документах, в яких передбачено здійснення заходів, в разі потреби, видаються накази, рабо готуються окремі доручення не пізніше як через 3 дні після одержання.
29.        Якщо зміст документа потрібно взяти до відому, його доводять до відповідних працівників відділу, керівників закладів освіти листом, або шляхом ознайомлення під підпис.
30.        На кожний наказ по відділу освіти, що підлягає контролю, безпосереднім виконавцем заповнюється контрольна справа із зазначенням хто, коли і яке доручення повинен виконати, він стежить за виконанням і вимагає від безпосередніх виконавців інформації та доповідає начальнику про стан виконання.
31.        У разі можливості одержання даних в інших структурних підрозділах відділу освіти інформація з місць не запитується.
32.        Інформація про виконання вхідних документів та наказів, виконавцем готується і подається начальнику відділу освіти в зазначені терміни. В інформаціях стисло і аргументовано викладається про здійснені заходів, їх наслідки, наявні недоліки, і яка робота планується на майбутнє.
 
VІІІ. Організація діловодства відділу освіти районної державної адміністрації
33.        Службові документи, які надходять у відділ освіти, приймаються секретарем відділу освіти, реєструються і в той же день передаються начальнику відділу освіти для розгляду чи виконання.
34.        Оператором комп’ютерного набору контрольні документи заносяться до бази даних документів, що перебувають на контролі.
35.        Службові документи виконуються в строки, які вказуються в резолюції. Строк виконання відраховується з дня надходження документів у відділ освіти.
36.        Контроль за своєчасністю виконання службових документів покладається на оператора комп’ютерного набору, а за якість, повноту та достовірність інформації на спеціаліста відділу освіти відповідно функціональних повноважень та на керівників структурних підрозділів відділу.
37.        Службові документи знімаються з контролю начальником відділу освіти на основі доповідних записок, що подаються керівниками структурних підрозділів.
 
ІХ. Організація прийому громадян
38.        Прийом громадян проводиться начальником відділу освіти, спеціалістами з питань освіти згідно із графіком, який затверджується начальником відділу освіти.
39.        Контроль за виконанням вказівок, даних під час прийому, здійснюється секретарем відділу. Результати їх виконання секретар доповідає начальнику відділу освіти.
40.        Пропозиції, заяви і скарги громадян, які надходять у відідл освіти, розглядаються в строки відповідно до діючого законодавства.
41.        Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли в районний відділ освіти, здійснюється начальником відідлу освіти. Відповідальний працівник направляє письмові звернення громадян працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів відділу відповідно до їх компетенції для розгляду і вживання відповідних заходів.
42.        Прийом і реєстрація листів, видача довідок громадянам за їх листами здійснюється відповідальним працівником відділу освіти.
43.        Організація виконання звернень громадян здійснюється спеціалістами відділу освіти.
 
Х. Виконання машинописних і розмножувальних робіт
44.        Матеріали для виконання машинописних робіт приймаються від працівників секретарем відділу освіти та оператором комп’ютерного набору.
45.        Машинописні роботи виконуються за трьома категоріями терміновості: дуже термінові, термінові, звичайні. Дуже термінові й термінові роботи виконуються при наявності резолюції начальника відділу; дуже термінові в строк до трьох годин, термінові – протягом дня. Звичайні роботи виконуються протягом двох днів.
46.        Розмноження наказів, доручень проводиться після підпису його начальником відділу освіти.
 
ХІ. Організація виконання режиму роботи відділу освіти
47.        Початок роботи у районному відділі освіти – 8.00, закінчення роботи – 17.15 (п’ятниця – 16.00). Обідня перерва з 12.00 – 13.00.
48.        Перебування працівників районного відділу у службових справах у робочий час, поза робочим місцем повинно бути попередньо погоджене з керівниками відповідних підрозділів. Спеціалісти відділу освіти, керівники структурних підрозділів повинні ставити до відома про свою відсутність на робочому місці в робочий час секретаря відділу освіти з вказанням свого місця перебування.
49.        Вирішення питання надання вільних від роботи днів за роботу у вихідні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюються начальником відділу освіти.
50.        У кожному структурному підрозділі ведеться щоденний табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником структурного підрозділу табель здається в бухгалтерію 25 числа кожного місяця.
51.        Кожен працівник районного відділу освіти зобов’язаний підтримувати нормальний морально-психологічний клімат, уважно відноситись до співробітників, надавати необхідну в роботі допомогу, ставитись з належною увагою до відвідувачів.
 
ХІІ. Планові  відпустки і відрядження
52.        Щорічно до 25 грудня керівники структурних підрозділів відділу освіти, складають графіки відпусток на наступний рік та погоджуються з профспілковим комітетом. Графіки планових відпусток працівників відідлу освіти затверджуються начальником відділу освіти. Заяви про надання планових відпусток працівникам структурних підрозділів візуються керівниками цих підрозділів.
53.        Наказ про виїзд у відрядження працівників відділу видає начальник. Секретар відділу готує наказ про виїзд у відрядження, підписує його разом з відрядним посвідченням у начальника відділу освіти, реєструє його.
54.        Звіти про відрядження працівників відділу затверджує начальник не пізніше 3-х робочих днів від дня їх прибуття з відрядження.
55.        Відрядження, як правило, повинні попередньо плануватися і включатися у місячні плани роботи підрозділів.
 
XIII. Плата праці, надбавки, премії та заохочення XIV
56.        Встановлення розмірів посадових окладів здійснюється у відповідності з чинним законодавством та в межах фонду заробітної плати.
57.        Розмір доплати за виконання робіт не передбачених посадовою інструкцією, а введених до функціональних повноважень працівника, встановлюється згідно чинного законодавства в межах фонду заробітної плати та місячних коштів керівником структурного підрозділу і затверджуються наказом по відділу освіти після затвердження бюджету на поточний рік, на час виконання працівником зазначених повноважень.
58.        Надбавки, премії працівникам структурних підрозділів відділу освіти районної державної адміністрації встановлюються в межах фонду заробітної плати та помісячних кошторисів відповідно Положення про порядок встановлення доплат, надбавок, премій та матеріальної допомоги працівникам структурних підрозділів відділу освіти та затверджується наказом по відділу освіти.
59.        Надбавки та премії носіть заохочувальний, стимулюючий характер їх розмір визначається керівниками структурних підрозділів помісячно відповідно до якості, обсягів, складності, важливості, своєчасності виконаних робіт в межах фонду заробітної плати та помісячних кошторисів згідно чинного законодавства і не потребує погодження з профспілковим комітетом.
 
XIV. Майно відділу освіти
60.        Для належного здійснення покладених на відділ освіти районної державної адміністрації повноважень в галузі освіти, для забезпечення своєчасного та об’єктивного реагування на всі події на заходи, що відбуваються в закладах освіти району всі спеціалісти та керівники структурних підрозділів, апарат відділу освіти мають рівний доступ до використання матеріальних цінностей, оргтехніки та транспортних засобів, що знаходяться на балансах як структурних підрозділів так і загальноосвітніх шкіл.
61.        Відповідальність та збереження матеріальних цінностей несуть працівники відділу освіти відповідно до визначених повноважень.