Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Цитата тижня

Погода в Олександрівці
Календар
<>
ПнВтСрЧтПтСбВс
Інформаційні банери
Переклад сайту
Дата Время
Шановні відвідувачі сайту відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області хоче застерегти вас від зараження ваших персональних комп'ютерів шкідливими вірусами, які є не виліковними. Не завантажуйте з інтернета файли, які містять такі розширення файлів, як: .apk, .bat, .bin, .cgi, .cmd, .com, .cpp, .js, .jse, .exe, .gadget, .gtp, .hta, .jar, .msi, .msu, .paf,exe, .pif, .psl, .pwz, .scr, .thm, .vb, .vbe, .vbs, .wsf, .gz. Будьте обачні та обережні.
...
27300, Кіровоградська область, Кропивницький район,
смт.Олександрівка, вул. Незалежності України, 82.
Тел/факс: (05242)3-23-15
Email: [email protected]
Ми в соціальних мережах: Facebook, YouTube

Новини


7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ БЕНЗИНУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бензину

7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі дизельного палалива

6 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПАЛЬНОГО
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі пального

Всі новини

ПОЛОЖЕННЯ
про господарську групу
відділу освіти Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

1. Загальна частина

1.1. Господарська група відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі - господарська група) є підрозділом відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі – Відділу), підзвітним і підконтрольним начальнику Відділу.

1.2. Засновником господарської групи є відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

1.3. Господарська група має круглу печатку зі своїм найменуванням і здійснює свою діяльність під безпосереднім керівництвом Відділу.

1.4. Господарська група в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями селищної ради, наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації, наказами начальника Відділу, а також цим Положенням.

1.5. У межах своїх повноважень господарська група тісно співпрацює з фінансовим відділом, а також відділом житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля та іншими комунальними закладами та установами Олександрівської селищної ради.

1.6. Загальне керівництво господарською групою здійснює керівник господарської групи (завідуючий господарством)  Відділу.

2. Основні завдання:

2.1. Відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства господарська група забезпечує виконання заходів спрямованих на створення ефективних умов діяльності працівників Відділу, працівників і учнів закладів та установ освіти громади.

2.2. Господарська група відповідно до покладених на неї завдань:

 1. Розробляє та організовує виконання заходів, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти громади.
 2. Забезпечує технічний нагляд за капітальними та поточними ремонтами закладів освіти громади.
 3. Здійснює нагляд за проведенням будівельних робіт, реконструкцій добудов у закладах та установах освіти громади. Погоджує акти виконаних робіт, здійснює контроль за дотриманням технічних вимог при виконанні будівельних
 4. робіт.
 5. Здійснює нагляд за експлуатацією будівель і об'єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах та установах підпорядкованих Відділу.
 6. Оформляє дефектні акти на ремонти будівель та споруди закладів освіти, організовує розробку проектно-кошторисної документації.
 7. Організовує матеріально-технічне постачання.
 8. Розробляє заходи та організовує роботи щодо підготовки закладів освіти громади до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
 9. Готує питання, що належать до компетенції працівників господарської групи для розгляду на нарадах та колегіях Відділу.
 10. Забезпечує утримання в належному стані приміщень Відділу освіти та прилеглої території відповідно до правил і норм виробничої санітарії та пожежної безпеки, організовує їх своєчасний ремонт.
 11. Забезпечує працівників Відділу освіти канцелярським приладдям;
 12. Веде облік канцелярського приладдя, предметів господарського вжитку, забезпечує своєчасний звіт про їх використання;
 13. Організовує господарське обслуговування заходів, що проводяться Відділом.
 14. Забезпечує своєчасне поновлення витратних матеріалів для копіювально-розмножувальної техніки та здійснює контроль за належним її використанням та своєчасним ремонтом.
 15. Забезпечує автотранспорт Відділу освіти паливно-мастильними матеріалами, здійснює контроль за його використанням та своєчасним списанням.
 16. Забезпечує своєчасний ремонт автотранспорту.
 17. Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки в закладах та установах освіти.
 18. Контролює дотримання правил техніки безпеки в закладах та установах освіти.
 19. Забезпечує виконання Інструкції з діловодства у Відділі:
 • отримання і відправлення спеціальної кореспонденції;
 • своєчасна обробка одержаної і відправленої кореспонденції (реєстрація та ведення картотеки вхідної і вихідної документації, формування, оформлення і зберігання ділових справ, отримання від виконавців і подальше зберігання закінчених
 • діловодство документи, підшивка документальних матеріалів);
 • ведення обліку наказів Відділу;
 • збереження матеріалів поточного діловодства та здійснення
 • підготовки їх для відправлення в архів;
 • видача в установленому порядку копій документів, необхідних для надання архівних довідок за вимогою;
 • щорічне уточнення номенклатури справ за погодженням з Державним архівом;
 • складання зведеної номенклатури справ, що підлягає передачі до архіву;

3. Організаційна структура:

 • Господарську групу очолює керівник господарської групи (завідуючий господарством) який підпорядкований безпосередньо начальнику Відділу.
 • Керівник господарської групи (завідуючий господарством)  призначається та звільняється з посади начальником Відділу, а інші працівники за погодженням з керівником господарської групи.
 • Господарська група працює за такими напрямками:
  • технічний нагляд;
  • господарська діяльність;
  • діловодство;
  • охорона праці.
 • одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, підпорядкованих навчальних закладів, структурних підрозділів Відділу освіти інформацію і матеріали, необхідних для виконання покладених на неї завдань;

  вносити начальнику Відділу пропозиції з питань щодо удосконалення матеріально-технічних баз закладів освіти, удосконалення системи господарської діяльності та системи діловодства у секторі;

  за дорученням начальника Відділу утворювати робочі групи для виконання поставлених завдань, а також для надання консультацій, проведення аналізу і складання прогнозів щодо реконструкції, добудов, капітальних ремонтів у закладах освіти громади.

  6. Керівник господарської групи (завідуючий господарством):

  6.1. Повинен мати середню спеціальну або вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.

  6.2. Здійснює керівництво господарською групою, несе відповідальність перед начальником Відділу освіти за виконання покладених на нього завдань.

  6.3. Одержує від керівників навчальних закладів громади та інших установ оперативні відомості, статистичні та інші дані, довідки з питань, віднесених до компетенції Відділу.

  6.4. Визначає послідовність виконання першочергових ремонтних робіт та складання на них кошторисів.

  6.5. Готує статистичну звітність, що відноситься до його компетенції.

  6.6. Веде облік робочого часу працівників господарської групи.

  6.7. Здійснює керівництво роботами в процесі господарського обслуговування Відділу та його підрозділів.

  6.8. Здійснює контроль за використанням автотранспорту, організовує забезпечення автотранспорту паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами, готує документи на їх списання.

  6.9. Керує роботою обслуговуючого персоналу та водіїв.

  6.10. Здійснює контроль за роботою секретаря-друкарки, діловода, спеціаліста з охорони праці, інженера програміста, механіка, електрика, прибиральниці, двірника та водія.

  6.11. Керівник господарської групи (завідуючий господарством) несе персональну відповідальність за вирішення питань, віднесених до компетенції господарської групи перед начальником Відділу.

   

  7. Фінансування та майно господарської групи:

  7.1. Господарська група утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання визначає завідувач Відділу в межах виділених асигнувань після погодження з фінансовим відділом.

  7.2. На балансі господарсько-технічної групи знаходиться приміщення, автотранспорт та інше майно.

  8. Ліквідація господарської групи

  8.1. Господарська група  може бути ліквідована, реорганізована (злиття, поділ, приєднання, перетворення) згідно з чинним законодавством.

  Ліквідаційна комісія призначається наказом по Відділу.

  У разі ліквідації господарської майно та інші матеріальні цінності передаються на облік установи, яка буде визначена наказом по Відділу.

  1. Чисельність працюючих в господарській групі встановлюється наказом по Відділу в межах граничної чисельності та фонду заробітної плати.
  2. Керівник господарської групи (завідуючий господарством)  розробляє посадові обов'язки працівників.
  3. Взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами Відділу:
   1. Господарська група в процесі виконання покладених на неї завдань за дорученням начальника Відділу взаємодіє з управліннями, відділами, секторами райдержадміністрації, а також з сільськими та селищними радами. Вироблення та впровадження відповідних рішень проводиться за узгодженням з начальником Відділу та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії закладів освіти.
   2. Має право: