Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Цитата тижня

Погода в Олександрівці
Календар
<>
ПнВтСрЧтПтСбВс
Інформаційні банери
Переклад сайту
Дата Время
Шановні відвідувачі сайту відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області хоче застерегти вас від зараження ваших персональних комп'ютерів шкідливими вірусами, які є не виліковними. Не завантажуйте з інтернета файли, які містять такі розширення файлів, як: .apk, .bat, .bin, .cgi, .cmd, .com, .cpp, .js, .jse, .exe, .gadget, .gtp, .hta, .jar, .msi, .msu, .paf,exe, .pif, .psl, .pwz, .scr, .thm, .vb, .vbe, .vbs, .wsf, .gz. Будьте обачні та обережні.
...
27300, Кіровоградська область, Кропивницький район,
смт.Олександрівка, вул. Незалежності України, 82.
Тел/факс: (05242)3-23-15
Email: [email protected]
Ми в соціальних мережах: Facebook, YouTube

Новини


7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ БЕНЗИНУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бензину

7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі дизельного палалива

6 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПАЛЬНОГО
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі пального

Всі новини

Положення
про відділ освіти
Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі - Відділ) є структурним підрозділом Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, органом управління освітою, який утворюється згідно рішення сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та забезпечує на території громади виконання покладених на Відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, є підзвітним та підконтрольним Олександрівській селищній раді, її виконавчому комітету.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної адміністрації, розпорядженнями голови, рішеннями сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області рішеннями Кіровоградської обласної та Кропивницької районної рад, прийнятими у межах їх компетенції, а також Положенням про Відділ.

4. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, як засновника, щодо управління закладами і установами освіти громади.

5. Відділ має в своєму складі підрозділи:

 • централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
 • господарська група відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Рішення про затвердження Положення про підрозділи приймає начальник відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

6. Місцезнаходження: 27300, Кіровоградська область, Олександрівський район, смт Олександрівка, вулиця Незалежності України, будинок 82.

7. Назва юридичної особи:

 • повна: Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
 • скорочена: Відділ освіти.

8. Засновником відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області є Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (далі - Засновник).

9. Основними завданнями Відділу є:

 1. забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері освіти;
 2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;
 4. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, працівників закладів та установ освіти;
 5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади;
 7. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, освіти;
 8. координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління, організація роботи з їх нормативного, програмного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 9. управління закладами і установами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 10. забезпечення моніторингу у сфері освіти в громаді;
 11. сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 12. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 13. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

10. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. здійснює керівництво, контроль за діяльністю та фінансування через централізовану бухгалтерію з обслуговування закладів та установ освіти підпорядкованих комунальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, установ освіти;
 2. координує роботу КУ «Олександрівський ІРЦ», КУП «Олександрівський РЦПРПП», господарської групи Відділу, централізованої бухгалтерії Відділу, комунальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, молоді;
 3. аналізує стан освіти, розробляє районні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;
 4. бере участь у прогнозуванні потреб громади у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формує регіональне замовлення на їх підготовку;
 5. сприяє розвитку мережі закладів освіти в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів освіти тощо;
 6. проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, веде облік і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 7. бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти;
 8. аналізує стан виконання керівниками підпорядкованих закладів освіти умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 9. вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 10. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 11. впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
 12. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
 13. організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти;
 14. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 15. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;
 16. співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, структурними підрозділами Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та іншими органами з питань запобігання дитячій бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 17. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 18. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання підпорядкованих закладів та соціальний захист учасників освітнього процесу;
 19. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти;
 20. вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 21. розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
 22. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;
 23. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти; 
 24. готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечення їх виконання;
 25. розробляє і подає на розгляд керівництва Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області пропозиції до проектів програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти і дітей;
 26. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
 27. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей, виконує відповідні програми, сприяє збереженню мережі дитячих оздоровчих закладів;
 28. здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створює безпечні умови для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає в межах своїх повноважень заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;
 29. сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
 30. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
 31. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
 32. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери його управління, зокрема створює необхідні умови для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 33. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;
 34. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;
 35. надає адміністративні послуги в межах, визначених чинним законодавством;
 36. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у межах громади та вживає заходів до усунення недоліків;
 37. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм   соціально-економічного та культурного розвитку громади;
 38. вносить пропозиції до проекту бюджету громади; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 39. розробляє проекти розпоряджень голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;
 40. бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;
 41. бере участь у підготовці звітів голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з питань, що належать до його компетенції;
 42. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;
 43. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 44. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 45. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 46. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;
 47. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;
 48. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 49. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 50. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 51. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 52. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 53. бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 54. забезпечує захист персональних даних;
 55. здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

11. Відділ має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у галузі освіти;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
 6. за дорученням голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу громади;
 7. представляти власні інтереси в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції в установленому чинним законодавством порядку.

12. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області згідно із чинним законодавством.

У своїй роботі начальник Відділу керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови, рішеннями сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Начальник Відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, вільно володіє державною мовою.

Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується голові Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

14. Начальник Відділу:

 1. здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;
 2. подає на затвердження сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області Положення про Відділ, структуру та граничну чисельність Відділу;
 3. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю керівників підрозділів Відділу, затверджує їх посадові інструкції, розподіляє обов’язки між ними та визначає ступінь їх відповідальності, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 4. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників Відділу та його підрозділів, затверджує їх посадові інструкції, розподіляє обов’язки між ними та визначає ступінь їх відповідальності, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 5. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю керівників закладів позашкільної освіти, затверджує їх посадові інструкції, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 6. планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
 7. звітує перед головою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи, відповідає за виконання покладених на Відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;
 8. може входити до складу колегії департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації,  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень, брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 9. представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;
 10. спрямовує і координує діяльність підзвітних установ;
 11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 12. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
 13. подає на затвердження голові Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області проекти кошторису, та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області кошторису Відділу;
 15. здійснює добір кадрів;
 16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;
 17. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
 18. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 19. забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;
 20. здійснює інші повноваження визначені чинним законодавством та цим Положенням.

15. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, у ньому утворюється колегія у складі начальника Відділу (голова колегії), інших відповідальних працівників Відділу, його підрозділів, керівників закладів освіти.

16. До складу колегії Відділу можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

17. Склад колегії Відділу затверджується розпорядженням голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за поданням начальника Відділу.

18. Рішення колегії Відділу затверджуються наказами начальника Відділу.

19. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти, при Відділі можуть утворюватися та ліквідовуватися (реорганізовуватися) підрозділи.

20. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Відділу можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склади рад і комісій та Положення про них затверджуються розпорядженнями голови Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за поданням начальника Відділу.

21. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Граничну чисельність, структуру, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на їх утримання визначається на сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис Відділу та зміни до них затверджує голова Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області після проведення їх експертизи фінансовим відділом Олександрівської селищної ради.

22. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

23. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

24. Ліквідація Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства за рішенням Засновника або суду загальної чи спеціальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.