Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Цитата тижня

Погода в Олександрівці
Календар
<>
ПнВтСрЧтПтСбВс
Інформаційні банери
Переклад сайту
Дата Время
Шановні відвідувачі сайту відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області хоче застерегти вас від зараження ваших персональних комп'ютерів шкідливими вірусами, які є не виліковними. Не завантажуйте з інтернета файли, які містять такі розширення файлів, як: .apk, .bat, .bin, .cgi, .cmd, .com, .cpp, .js, .jse, .exe, .gadget, .gtp, .hta, .jar, .msi, .msu, .paf,exe, .pif, .psl, .pwz, .scr, .thm, .vb, .vbe, .vbs, .wsf, .gz. Будьте обачні та обережні.
...
27300, Кіровоградська область, Кропивницький район,
смт.Олександрівка, вул. Незалежності України, 82.
Тел/факс: (05242)3-23-15
Email: [email protected]
Ми в соціальних мережах: Facebook, YouTube

Новини


7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ БЕНЗИНУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бензину

7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі дизельного палалива

6 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПАЛЬНОГО
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі пального

Всі новини

Господарча група

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
від „11травня 2007 року                      106
 
смт Олександрівка
 
Про затвердження Положення про
господарську групу відділу освіти
районної державної адміністрації.
 
Відповідно до п.14 Положення про відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року  № 275-р , на виконання розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації від 08 травня 2007 року  298-р  «Про приведення у відповідність документів»,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Положення про господарську групу відділу освіти районної державної адміністрації (додається).
2.Керівнику господарчої групи відділу освіти районної державної адміністрації Лаврусю Р.А.:
2.1.Ознайомити працівників підрозділу із Положенням про господарську групу відділу освіти районної державної адміністрації.
2.2.Забезпечити дотримання працівниками підрозділу вимог Положення про господарську групу відділу освіти районної державної адміністрації
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 
Начальник відділу освіти                                          Л.Нечепоренко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом по відділу освіти
Олександрівської районної
державної адміністрації
від ___ травня 2007 року № ____
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про господарську групу  відділу освіти
районної державної адміністрації
 
1. Загальна частина
1.1. Господарська група районної державної адміністрації (далі - господарська група) є підрозділом відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації, підзвітним і під контрольним начальнику відділу освіти райдержадміністрації.
1.2. Господарська група створюється відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації.
1.3. Господарська група має відокремлений баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням і здійснює свою діяльність під безпосереднім керівництвом відділу освіти райдержадміністрації.
1.4. Господарська група в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної та районної державних  адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами управління освіти і науки обласної та відділу освіти районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
1.5. У межах своїх повноважень господарська група відділу освіти райдержадміністрації тісно співпрацює з управлінням економіки та розвитку інфраструктури, фінансовим відділом, а також відділом  містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації, сільськими та селищними радами.
 
2. Основні завдання:
2.1 Відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства  господарська  група відділу освіти райдержадміністрації  забезпечує виконання заходів спрямованих на створення ефективних умов діяльності працівників відділу освіти райдержадміністрації та працівників і учнів навчальних закладів району.
 
3. Господарська  група відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Розробляє та  організовує виконання заходів, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району.
3.2. Забезпечує технічний нагляд за капітальними та поточними ремонтами закладів освіти району.
3.3. Здійснює нагляд  за проведенням будівельних робіт, реконструкцій добудов у закладах освіти району. Погоджує акти виконаних робіт, здійснює контроль за дотриманням технічних вимог при  виконанні будівельних робіт.
3.4.Здійснює нагляд за експлуатацією будівель і об'єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах та установах підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації.
3.5.Оформляє дефектні акти на ремонти будівель та споруди закладів освіти, організовує розробку  проектно-кошторисної   документації.
3.6. Організовує  матеріально-технічне постачання.
3.7. Розробляє заходи та організовує роботи щодо підготовки закладів освіти району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
3.8. Готує питання, що належать до компетенції працівників госпо- дарської групи для розгляду на нарадах та колегіях відділу освіти райдержадміністрації.
3.9. Забезпечує утримання в належному стані приміщень відділу освіти та прилеглої території відповідно до правил і норм виробничої санітарії та по- жежної безпеки, організовує їх своєчасний ремонт.
3.10. Забезпечує працівників відділу освіти канцелярським приладдям;
3.11. Веде облік канцелярського приладдя, предметів господарського вжитку, забезпечує своєчасний звіт про їх використання;
3.12. Організовує господарське обслуговування заходів, що проводяться відділом освіти райдержадміністрації.
3.13. Забезпечує своєчасне поновлення витратних матеріалів для копіювально-розмножувальної техніки та здійснює контроль за належним її використанням та своєчасним ремонтом.
3.14. Забезпечує автотранспорт відділу освіти паливно-мастильними матеріалами, здійснює  контроль за його використанням та своєчасним списанням.
3.15. Забезпечує своєчасний ремонт  автотранспорту.
3.16. Забезпечує дотримання правил    пожежної безпеки в закладах освіти.
3.17. Контролює  дотримання правил  техніки безпеки в закладах освіти.
3.18. Забезпечує виконання Інструкції з діловодства у відділі освіти райдержадміністрації:
-                        отримання  і відправлення спеціальної кореспонденції;
-                        своєчасна обробка одержаної і відправленої кореспонденції (реєстрація та ведення картотеки вхідної і вихідної докумен-   тації , формування, оформлення і зберігання ділових справ, отримання від виконавців і подальше зберігання закінчених діловодство документи, підшивка документальних матеріалів   );
-                        ведення обліку наказів відділу освіти;
-                        збереження матеріалів поточного діловодства та здійснення
-                        підготовки їх для відправлення в архів;
-                        видача в установленому порядку копій документів, необхідних для надання архівних довідок за вимогою;
-                        щорічне  уточнення номенклатури справ за погодженням з Державним архівом;
-                        складання зведеної номенклатури справ, що підлягає передачі до архіву;
 
4. Організаційна структура:
4.1. Господарську групу очолює керівник господарської групи  який підпорядкований безпосередньо начальнику відділу освіти районної державної адміністрації.
4.2. Керівник господарської групи призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації, а інші працівники за погодженням з керівником господарської  групи.
4.3. Господарська група працює  за такими напрямками:
- технічний нагляд;
- господарська діяльність;
- діловодство.
4.4. Чисельність працюючих в господарській  групі встановлюється наказом по відділу освіти в межах граничної чисельності та фонду заробітної плати.
4.5. Керівник господарської  групи розробляє посадові обов'язки працівників.
 
5. Взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами відділу освіти райдержадміністрації:
5.1. Господарська група в процесі виконання покладених на неї завдань за дорученням начальника відділу освіти районної державної адміністрації взаємодіє з управліннями, відділами райдержадміністрації, а також з сільськими та селищними радами.
Вироблення та впровадження відповідних рішень проводиться за узгодженням з начальником відділу освіти та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії закладів освіти.
5.2. Має право:
- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, підпорядкованих навчальних закладів, структурних підрозділів відділу освіти інформацію і матеріали, необхідних для виконання покладених на неї завдань;
- вносити начальнику відділу пропозиції з питань щодо удосконалення матеріально-технічних баз закладів освіти, удосконалення системи господарської діяльності та системи діловодства у відділі;
- за дорученням начальника відділу утворювати робочі групи для виконання поставлених завдань, а також для надання консультацій, проведення аналізу і складання прогнозів щодо реконструкції, добудов, капітальних ремонтів у закладах освіти району.
 
6. Керівник господарської групи:
6.1.Повинен мати вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.
6.2. Здійснює керівництво господарською групою, несе  відповідальність перед начальником відділу освіти за виконання покладених на нього завдань.
6.3. Одержує від  керівників навчальних закладів району та інших установ оперативні відомості, статистичні та інші дані, довідки з питань, віднесених до компетенції відділу.
6.4. Визначає послідовність виконання першочергових ремонтних робіт та складання на них кошторисів.
6.5. Готує статистичну звітність, що відноситься до його компетенції.
6.6. Веде облік робочого часу працівників господарської групи.
6.7. Здійснює керівництво роботами в процесі господарського обслуговування відділу освіти райдержадміністрації та його підрозділів.
6.8. Здійснює контроль за використанням автотранспорту, організовує забезпечення автотранспорту паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами, готує документи на їх списання.
6.9. Керує роботою обслуговуючого персоналу та водіїв.
6.10. Здійснює контроль за роботою секретаря-друкарки, діловода, спеціаліста з охорони праці, інженера по ТЗН, електрика, прибиральниці, двірника та водія.
6.11. Керівник господарської групи несе персональну відповідальність за вирішення питань, віднесених до компетенції господарської групи перед начальником відділу освіти районної державної адміністрації.
 
7. Фінансування та майно господарської групи:
7.1. Господарська група утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання визначає  начальник відділу освіти райдержадміністрації в межах виділених асигнувань після погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.
7.2. На балансі господарсько-технічної групи знаходиться приміщення, автотранспорт та інше майно.
 
8. Ліквідація господарської групи
8.1. Господарська група відділу освіти Олександрівської районної         державної адміністрації може бути ліквідована, реорганізована (злиття, поділ, приєднання, перетворення) згідно з чинним законодавством.
Ліквідаційна комісія призначається наказом по відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації згідно розпорядження голови Олександрівської районної  державної адміністрації.
У разі ліквідації господарсько-технічної групи відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації майно та інші матеріальні цінності передаються на облік установи, яка буде  визначена наказом по відділу освіти.