Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Цитата тижня

Погода в Олександрівці
Календар
<>
ПнВтСрЧтПтСбВс
Інформаційні банери
Переклад сайту
Дата Время
Шановні відвідувачі сайту відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області хоче застерегти вас від зараження ваших персональних комп'ютерів шкідливими вірусами, які є не виліковними. Не завантажуйте з інтернета файли, які містять такі розширення файлів, як: .apk, .bat, .bin, .cgi, .cmd, .com, .cpp, .js, .jse, .exe, .gadget, .gtp, .hta, .jar, .msi, .msu, .paf,exe, .pif, .psl, .pwz, .scr, .thm, .vb, .vbe, .vbs, .wsf, .gz. Будьте обачні та обережні.
...
27300, Кіровоградська область, Кропивницький район,
смт.Олександрівка, вул. Незалежності України, 82.
Тел/факс: (05242)3-23-15
Email: [email protected]
Ми в соціальних мережах: Facebook, YouTube

Новини


7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ БЕНЗИНУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бензину

7 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі дизельного палалива

6 вер. 2023
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПАЛЬНОГО
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі пального

Всі новини

Бухгалтерія

ВІДДІЛ ОСВІТИ
 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

 

 
Н А К А З
 
від „11травня 2007 року                                    105
смт Олександрівка
Про затвердження Положення
про централізовану бухгалтерію
закладів освіти відділу освіти
районної державної адміністрації
 
         Відповідно до п.13 Положення про відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року      № 275-р, на виконання розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації від 08 травня 2007 року № 298-р «Про приведення у відповідність документів»,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Положення про централізовану бухгалтерію закладів освіти відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації  (додається).
2.Головному бухгалтеру відділу освіти районної державної адміністрації Кравченко Л.О.:
2.1.Ознайомити працівників підрозділу із Положення про централізовану бухгалтерію закладів освіти відділу освіти районної державної адміністрації.
2.2.Забезпечити дотримання працівниками підрозділу вимог. Положення про централізовану бухгалтерію закладів освіти відділу освіти районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Начальник відділу освіти:                                                                               Л.Нечепоренко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом по відділу освіти
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2007 року № 105
 
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про централізовану бухгалтерію закладів освіти
відділу освіти районної державної адміністрації
 
1. Загальна частина
     1.1. Централізована бухгалтерія закладів освіти ( далі –централізована бухгалтерія) є підрозділом відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним начальнику відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації.
          1.2. Централізована бухгалтерія створюється відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації.
     1.3. Централізована бухгалтерія має відокремлений баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, планує і здійснює свою роботу під безпосереднім керівництвом відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації.
      1.4. В своїй діяльності централізована бухгалтерія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами,  розпорядженнями, методичними вказівками  Міністерства освіти і науки України та Державного Казначейства,  розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти, а також цим Положенням.

         1.5. У межах своїх повноважень централізована бухгалтерія проводить бухгалтерський облік по виконанню кошторисних асигнувань закладів освіти Олександрівського району

       1.6. В централізованій бухгалтерії доручення і платіжні відомості на заробітну плату підписуються начальником відділу ( або особою яка виконує обов’язки начальника відділу) та головним бухгалтером.
 
2. Структура і штати централізованої бухгалтерії
 
      2.1. Чисельність штатів централізованої бухгалтерії затверджується начальником відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації.            Головний бухгалтер,  працівники централізованої бухгалтерії призначаються і звільняються з посади наказом відділу освіти райдержадміністрації.
        2.2. Відділу освіти райдержадміністрації надано право вирішувати питання організації і оплати праці бухгалтерії:
        - затверджувати штатний розпис і встановлювати, відповідно до постанов уряду, посадові оклади у відповідності з діючими схемами, в межах фонду заробітної плати;
          -  встановлювати працівникам централізованої бухгалтерії надбавки за високі досягнення в праці, в межах фонду оплати праці, у відповідності з діючими нормативними документами.
 
3. Основні функції централізованої бухгалтерії
 
     3.1.Централізована бухгалтерія закладів освіти відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації забезпечує:
         - вірну інформацію виконання кошторисних витрат обслуговуючих закладів освіти;
         - перевірку документів здійснених фінансових операцій;
         - своєчасне фінансування закладів освіти;
         - правильність бухгалтерського обліку та звітності;
         - нарахування і своєчасну виплату заробітної плати підвідомчим установам;
         - своєчасне проведення розрахунків за надані послуги, спожиті енергоносії та відповідно укладених  договорів;
         - складання та представлення у встановлені терміни зведеного фінансового звіту до Управління Державного Казначейства в смт  Олександрівка;
         - дотримання Закону України „ Про закупівлю робіт, товарів і послуг”
      3.2 Складає бюджетний запит до проекту Державного бюджету України на наступний рік для утримання і фінансування закладів освіти району:
         - вносить зміни у розміри та призначення бюджетних асигнувань по закладах освіти району;
         - здійснює перевірку у відповідності до нормативних вимог  і подає в передбачені терміни начальнику відділу тарифікаційні списки педагогічних працівників закладів освіти району;
         - проводить аналіз виконання бюджету;
         - готує матеріали на розгляд відповідних комісій районної ради щодо формування та перерозподілу бюджетних призначень;
         - розробляє та подає управлінню Державного казначейства у Кіровоградській області реєстри змін зведених та помісячних планів асигнувань загального фонду бюджету.
      3.3. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг з питань фінансово-економічної роботи.
      3.4.Надання консультацій керівникам закладів освіти району з фінансово-економічних питань.
    3.5. Веде ділове листування з установами, організаціями, закладами з питань, що належать до компетенції працівників централізованої бухгалтерії закладів освіти.
      3.6. Проводить прийому громадян з фінансово-економічних питань.
 
4. Обов’язки і права головного бухгалтера централізованої бухгалтерії
 
     4.1.  Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії в своїй діяльності керується  Положенням про головних бухгалтерів, цим Положенням та посадовою інструкцією. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії несе персональну відповідальність за  діяльність бухгалтерії.
      4.2 Головний бухгалтер зобов’язаний:
      - забезпечити повний облік грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей і  основних засобів, а також своєчасне відтворення в бухгалтерському звіті операцій, зв’язаних з їх рухом;
        -  достовірний і вірний облік витрат у відповідності з установленими правилами;
       -  подання достовірної бухгалтерської звітності і представлення її в установлені терміни в управління Державного Казначейства, головне фінансове управління райдержадміністрації та інші органи визначенні чинним законодавством;
         - опрацьовує готує структуру і штатний розпис централізованої бухгалтерії закладів освіти відділу освіти райдержадміністрації;
         - розробляє посадові обов'язки працівників  централізованої бухгалтерії.

      4.3. Головний бухгалтер зобов’язаний контролювати:

         - правильність витрат фонду заробітної плати, правильність та своєчасність нарахування заробітної плати;
         -  суворе дотримання фінансової дисципліни;
         - обсяги та обґрунтованість витрат коштів по захищених  та інших статтях;
         - дотримання установлених правил проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів;
         - правильне списання з балансів недостачі дебіторської заборгованості і інших витрат;
         - своєчасне і якісне оформлення документації.
      4.4. Головний бухгалтер має право:
         - вимагати від керівників закладів освіти району ефективності використання державних засобів;
         - вимагати від працівників централізованої бухгалтерії ефективності використання та належного контролю за ефективністю використання державних засобів;
         - перевіряти  в закладах освіти дотримання установленого порядку оприбуткування      товарно-матеріальних та інших цінностей.
 
5. Взаємовідносини  централізованої бухгалтерії  із закладами освіти району
 
      5.1. Керівники закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерією несуть повну відповідальність за законність, правильність здійснення ними фінансових операцій, а також за своєчасність та достовірність  подання необхідної для здійснення бухгалтерського обліку і контролю документації.
      5.2. За несвоєчасне і не якісне оформлення бухгалтерських документів, затримку їх передачі, за недостовірність наведених  в документах  даних, а також за складання документів, які відтворюють не дійсні операції, відповідальність несуть посадові особи, які складали і підписували ці документи;
Всі доручення керівників закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, які не порушують діючого законодавства, повинні виконуватись централізованою бухгалтерією в передбачені чинним законодавством терміни.
 
6. Фінансування та  майно централізованої бухгалтерії
 
       6.1. Централізована бухгалтерія утримується за рахунок коштів місцевого  (районного) бюджету та грошових надходжень,  одержаних із додаткових джерел,  що не суперечить чинному законодавству України і з яких формуються позабюджетні фонди.
        6.2. Бюджетні асигнування, що виділенні для виконання функцій централізованої бухгалтерії вилученню не підлягають.
       У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування не зменшуються.
        6.3. Додатковими (позабюджетними)  джерелами фінансування є:
         - кошти, одержані від фінансово-господарської діяльності ;
     - добровільні грошові внески одержані від державних, кооперативних, громадських, релігійних, приватних підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
         - інші надходження , що не суперечать чинному законодавству.
         6.4. Витрати бюджетних та позабюджетних надходжень здійснюється за затвердженими кошторисами в установленому порядку.
         6.5. На балансі централізованої бухгалтерії знаходиться 26 загальноосвітніх шкіл, методичний кабінет, господарська група, РЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ.
     6.6. Внутрішня ревізія фінансово-господарської діяльності централізованої бухгалтерії здійснюється згідно наказу по відділу освіти у випадках: зміни начальника відділу освіти, зміни  або тривалої відсутності головного бухгалтера,  а також  за розпорядженням голови районної державної адміністрації;
       6.7. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності централізованої бухгалтерії закладів освіти відділу освіти райдержадміністрації здійснюється у встановленому законодавством порядку.
     6.8. Державні контрольно–ревізійні органи здійснюють контроль за діяльністю централізованої бухгалтерії у межах своїх  повноважень та згідно з законодавством. 
 
7. Ліквідація централізованої бухгалтерії
 
       7.1. Централізована бухгалтерія закладів освіти відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації може бути ліквідована, реорганізована (злиття, поділ, приєднання, перетворення) здійснюється згідно з чинним законодавством.
       Ліквідаційна комісія призначається  наказом по  відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації згідно розпорядження  голови Олександрівської районної  державної адміністрації.
       У разі ліквідації централізованої бухгалтерії закладів освіти відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації майно та інші матеріальні цінності передаються на облік установи, яка буде  визначена наказом по відділу освіти.